Chính Sách Đổi Trả

AccChip sẽ tiến hành cấp tài khoản mới thay thế khi tài khoản quảng cáo của Quý khách bị khóa.
Nếu Quý khách không tiếp tục sử dụng sản phẩm và muốn thanh lý hợp đồng, AccChip sẽ hoàn tiền cho Quý khách trong vòng 15 ngày.
Thông tin liên hệ trực tiếp: