Hướng dẫn thanh toán

Các bước thanh toán tại AccChip

Sau khi thống nhất các điều khoản và đi đến ký kết hợp đồng, đối tác thanh toán theo thỏa thuận giữa hai bên đã đạt được.

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho chúng tôi. Sau khi chuyển khoản, khách hàng cung cấp hình ảnh giao dịch để AccChip đối chiếu và xác nhận thanh toán thành công.