Chính Sách Bảo Hành

AccChip cam kết bảo hành và khách phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng các tài khoản mà AccChip cung cấp.

1. Phạm vi bảo hành

  • AccChip sẽ hỗ trợ khách hàng kháng tài khoản.
  • Trong trường hợp tài khoản bị khóa không phải do khách hàng thì AccChip sẽ hỗ trợ mở tài khoản mới.

2. Thời gian bảo hành

Thời gian được thỏa thuận khi ký kết hợp đồng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào gói dịch vụ và điều khoản cụ thể.

3. Quy trình bảo hành

Bước 1: Tiếp nhận sự cố: Khách hàng phản hồi các thông tin sự cố liên quan đến tài khoản qua các thông tin liên lạc của AccChip.

Bước 2: Kiểm tra và xác nhận: AccChip sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và đưa ra những hướng giải quyết cho khách hàng.

Bước 3: Giải quyết vấn đề: Tiến hành khắc phục lỗi hoặc thay mới tài khoản.

AccChip sẽ không tiếp nhận bảo hành các sự cố được gây ra bởi bên thứ 3 không liên quan tới thỏa thuận của hai bên.